Vectēvs

Vectēvs

Vectēvs

Mans vectēvs piedalījās Ziemassvētku kaujās un laimīgi izdzīvoja, atgriezdamies izveidoja savu saimniecību, kā jaunākais trīs brāļu ģimenē „Galadumpji”. Vecākajam dēlam Pēterim - „Dumpji”, vidējam dēlam Jēkabam - „Vidusdumpji”.

Mēs šodien dzīvodami dzimtas īpašumā rudenī našķojamies ar vectēva stādītā ābeļdārza gardumiem.

Un aizdedzot sveču liesmiņas pie Rīgas pils mūriem varam tikai pieminēt tos, kuri neatgriezās no Brīvības Cīņām.
Sveču svētvakarā var sajust ikviena cieņu un apbrīnu pret tālajiem notikumiem - Brīvības dzimšanas dienu.

Svarīgus un skaistus svētkus!

Dzimtaskoks

Dzimtaskoks

Dzimtas koks (Ida un Otto Lapiņi) dzimtas būvniecības tradīcijas

Dzimtas koks (Ida un Otto Lapiņi) dzimtas būvniecības tradīcijas

(Lapiņu dzimtaskoku sastādija Dace Bukele)

Tēvs ar brāli

Leonhards ar brāli Severīnu

Printed from: https://www.buildart.lv/vectevs/ .
© buildart.lv 2020.

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti