Vai brīvdienu mājā āderes ietekmē tās īpašniekus?

Žurnālā Deko un izdevumā Process 3, ievietotās brīvdienu mājas plānu izpēte sniedz sekojošu informācju:

Ēka iekļauta ainavā mēģinot sniegt iemītniekiem labākos skatus no guļamtelpām, tajā pat laikā gutas izvietotas nepārdomāti neievērojot ūdens āderu esamību. Neiferts vienu āderi salīdzina ar 10 mikrovoltu lielu starojumu, un āderu krustpunktu ar 20 mikrovoltiem. Mēģinot atrast labākas vietas, parādam plānā kā dažās istabās iespējams gultai atrast labāku novietojumu, lai to īpašniekiem miegu netraucētu atrašanās uz uguns vai ūdens āderēm.

Piebilde, ka brīvdienu mājā uzturas ļoti reti, diez vai ir pietiekams arguments, lai gulētu uz ūdens āderēm.

Tālāk redzams plāns ar esošo situāciju un āderēm, ar zaļu kontūru norādītas vēlamās guļvietas, kur būtu niecīga neveselīgā āderu ietekme.

Lai Jums sokas!

Āderu plāns lielai brīvdienu mājai

Āderu plāns lielai brīvdienu mājai

Seko ziemas mājas projekts, kurai āderes tika nospraustas 2004. gadā, un attēlos var redzēt kāda ir tapusi šī projekta realizācija, kā izskatās māja, plāns āderēs.

 

 

 

Printed from: https://www.buildart.lv/vai-brivdienu-maja-aderes-ietekme-tas-ipasniekus/ .
© buildart.lv 2020.

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti