Rundāles pils restaurācijas atskaite (1972.-1991.)

Šajā apkopojumā ir visu restaurācijas procesa arhitektūras darbu atskaite, par pašu pils ēku. Atskaitē nav apskatīti staļļi, ratnīca, krogus ēku restaurācija, kuras tiek pielāgotas jaunām funkcijām, iebūvējot jaunas starpsienas, kas nepieciešamas šo funkciju nodrošināšanai. Mana tēva Leonharda Liepas vadībā tika izstrādāts restaurācijas projekts visiem nepieciešamajiem interjeriem, kurus paspēja šajā laika posmā pabeigt. Atsevišķu telpu gleznojumi un restaurācija tikpa pabeigta tikai 2015. gadā. Rundāles pils uzmērīšanā sāku piedalīties no 1975. gada, kopā ar tā laika arhitektūras studentiem Ināru Heinrihsoni, Gintu Erdmani, Birutu Vainovsku un citiem. Iepriekš arī Olita Upaciere, uzmērījumus veica arī Andris Caunītis, Vanda Gintere un arhitekts Liniņš. Varbūt kāds nav minēts, bet kopumā ir veikti vairāki tūkstoši uzmērījumu visā pils ansamblī, un vēl vairāk darba zīmējumu. Atskaitē publicēti nedaudz attēli, no kuriem aptuveni 40% ir arī mani izstrādātie projekti. Šī atskaite der kā pieredzes materiāls, restaurācijas metodikas apgūšanai.

Labu veiksmi visiem uzsākot šo mācību gadu, 2017. gada 2. septembrī.

arhitekts Valdis Liepa.

Atskaites materiāls 3 sējumos:

  1. sējums
  2. sējums
  3. sējums
Printed from: https://www.buildart.lv/rundales-pils-restauracijas-atskaite-1972-1991/ .
© buildart.lv 2020.

Trackbacks/Pingbacks

  1. "Aiz šīm durvīm mīt laime" | BUILDART

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti