Rundāle - miera ieleja

Rundāle (tulkojumā "miera ieleja") svin 278. gadadienu (1736. gada 24. maijs pamatakmens).

Lai pils ansamblis uzplauktu pilnā krāšņumā, restaurācijas darbos ir piedalījušies vairāki simti restauratoru, kopš nodibināts Rundāles pils muzejs, 1972. gadā. Mans tēvs, arhitekts Leonhards Liepa, ir viens no viņiem, kas šodien kopā ar pirmo muzeja direktoru Laimoni Liepu un pirmajiem restauratoriem uz pili skatās no mākoņu maliņas. F.B. Rastrelli projekts izstrādāts uz 8 lapām, sevī ietver arī parka plānojumu. Šodien restaurācijas projektu ietvaros ir vairāki tūkstoši uzmērījumu zīmējumu, un tik pat arī arhitektūras rasējumu.

Mana līdzdarbība pils restaurācijā ir no 1974. gada, kad piedalījos uzmērīšanas darbos, tolaik esošajiem ieejas lieveņiem. 1975. gada vasarā strādāju būvdarbos ar lāpstu, ķerru un ķelli un kopā ar visiem amatniekiem dzīvoju šodienas pils restorāna telpās, ar ieeju caur pirmā stāva logu, pa garu dēļu laipu. Tolaik, pēc darba makšķerējām zivis dzirnavu dīķī un lai izvārītu zupu "aizņēmāmies" dilles un burkānus no pārējo amatnieku audzētajām dobēm. 1980. gadā sāku strādāt restaurācijas institūtā un kādreiz uzmērīto lieveņu vietā izstrādāju abus dienvidu korpusa balkonu projektus, pēc rūpīgām zondāžām ko veica zinātniskais direktors L. Kļaviņš. Parka projektā līdzdarbojos strūklaku projekta risinājumā, kur sākotnējā risinājumā bija paredzēta 2m augsta mašīntelpa zem ūdens baseina, kopā ar parka autoriem izmainījām šo risinājumu uz mūsdienīgāku un racionālāku risinājumu, bez lielām pazemes būvēm. Prieks, ka šis jaunais risinājums turpina kalpot jau vairāk kā desmit gadus. Kā projekta autors izstrādāju oranžērijas un siltumnīcu projektu, kurš vēl nav realizēts, tāpat Puzes muižas interjera restaurāciju vienā no pils telpām, kas arī gaida savu realizāciju. Restaurācijas procesu vada un virza Imants Lancmanis, ar saviem kolēģiem no pirmās muzeja darba dienas - Leopoldu Kļaviņu un Laumu Lancmani.

Novēlu lai spēks turpināt plānotos darbus un mecenātisms plaukst šajā miera ielejā, Rundāles pilī!

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

arhitekts Valdis Liepa, Rundāles pils restaurācija

Andrejs Bubinduss, koncerts Rundāles pilī

Andrejs Bubinduss, koncerts Rundāles pilī

Rundāles pils 50 gadu restaurācijas jubileja

Rundāles pils 50 gadu restaurācijas jubileja

Par pils restaurācijas gaitu no pirmsākumiem līdz šodienai, lasiet šeit (intervija NRA ar Imantu Lancmani) - http://nra.lv/kultura/117803-rundale-ka-sekspira-luga.htm

 

 

 

Printed from: https://www.buildart.lv/rundale-miera-ieleja/ .
© buildart.lv 2020.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Kaislīgie vai kauslīgie (visu izšķir viens patskanis) | BUILDART
  2. Variantu izstrāde īsto risinājumu meklējot | BUILDART

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti