Priekšnoteikumi sapņu mājas projektēšanā

Lai pamatotu savus ieteikumus, iesākumā būs citāti no Aleksandra Volkova grāmatas "Dzīves

psiholoģija un mistika"

"Kā mūsu dzīvē ir vairāk - loģikas vai intuīcijas?"

"Loģikā vīrietis ir pārāks par sievieti."

"Intuīcijā sieviete ir pārāka par vīrieti."

"Tāpēc lai cik gudrs būtu vīrietis, lai cik augstu vietu viņš ieņemtu sociālajā Hierarhijā,

sievas padoms viņam vienmēr nāks par labu."

"Vīrietis ilgu laiku loģiski apsvērs situāciju, šai nolūkā viņš pieaicinās ekspertus,

izmantos datortehniku, labi orientēsies konjunktūrā utt utjpr, bet tad viņš aprunāsies ar

sievu un viņa acumirklī pateiks - "Mīļais, neiesaisties šajā lietā, tā nesīs tikai

zaudējumus!" vai arī - "Mīļais, viss būs brīnišķīgi!""

Laimīgu cilvēku dzīvē piemeklē tieši tikpat daudz grūtību, problēmu un dziļu mīnusa fāžu kā

daudzus citus cilvēkus. Taču papildus tam laimīgam cilvēkam ir daudz vairāk veiksmes

izdošanās un gandarījuma.

Vairumam laimīgo cilvēku ir viegla roka, tas nozīmē, ka itin viss, pie kā šāds cilvēks ar

savu vieglo roku ķeras izdosies, tiks uzcelts, augs un zels.

Tikai 25% vīriešu ir viegla roka.

Apmēram 75% sieviešu ir viegla roka.

Elementāri aritmētiskie aprēķni liecina, ka ģimene - tā ir tāda garīgā struktūra, kurā

vīriešiem raksturīgās īpašības un izpausmes tiek papildinātas ar sievietēm piemītošajām

īpašībām un izpausmēm.

Ir cilvēki, kuri visu mūžu seko savai sirdij... Sirds pa priekšu, pats cilvēks nopakaļ.

Ir cilvēki, kuri visu mūžu seko savam aukstajam un bezkaislīgajam prātam, iet tikai tur,

kur ir droši, kur ir izdevīgi un ērti.

Taktiskajā ziņā, viņi it kā rīkojas nekļūdīgi, bet tas attiecas tikai uz detaļām.
Lai cik paradoksāli tas būtu, taču rezultātu ziņā šie cilvēki ir daudzkārt lielāki

zaudētāji nekā sirds cilvēki.

Droši vien, tas notiek gluži vienkāršā iemesla dēļ: materiālais ir iznīcīgs, bet garīgais

mūžīgs.

Tādēļ mūsu aicinājums projektējot ēku ir piedalīties tajā visai ģimenei, jo ļoti svarīgs ir

katra ģimenes locekļa pienesums kopīgajai idejai. Un tādēļ arī tiekoties klātienē,

apspriest projektēšanas uzsākšanu, visātrāk var noskaidrot visas nepieciešamās objektīvās

vēlmes un vajadzības, tad arī projetēšanas process rit raiti, saskaņoti un pārdomāti.

lai Jums sokas!

Printed from: https://www.buildart.lv/prieksnoteikumi-sapnu-majas-projektesana/ .
© buildart.lv 2020.

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti