Pilnmēness maigā vara (ar mēnesi pa pieri)

Jau vairāku gadu garumā esam ievērojuši kādu likumsakarību - tuvojoties pilnmēnesim palielinās ne tikai "buildart.lv" lasītāju skaits, bet notiek arī tikšanās ar projektējamo māju īpašniekiem un pieņemti lēmumi par viena vai otra projekta realizāciju, kurš līdz nākošajam pilnmēnesim jau iegūst reālas projekta aprises.

Pasaules futbola čempionāts gan sākās gan beidzās pilnmēness laikā, iegūstot maksimālo popularitāti.

Pārdomām pievienojam rindkopu no grāmatas "Dzīves psihooģija un mistika" Aleksandrs Volkovs -

"Varas pamatā ir cilvēka spēja dzīvot un aktīvi darboties. Tur, kur cilvēks var visu, kas ir ap viņu, padarīt auglīgu, viss plaukst un zeļ, un nes augļus. Tur, kur nav potenču, - gribi vai negribi - vara beidzas ar to, ka viss panīkst, nokalst un nenes augļus. Cilvēks gan vēl uzskata sevi par valdnieku, cenšas noturēties savā augstajā vietā, pūlas saglabāt savu personisko vadošo lomu un vēl aizvien mēģina pierādīt citiem savu neaizstājamību un pārākumu, bet visapkārt viss jau ir nonīcis, sagruvis, atpalicis un itin nekur vairs nav atrodama Dievišķā Dzīvības Dzirksts. Līdz ar to visu zūd arī vara."

Vienā vārdā sakot, gribēšana un varēšana nav līdzsvarotas.

Lai Jūsu vēlmes un iespējas dzied unisonā!

Pilnmeeness

Pilnmeeness

Printed from: https://www.buildart.lv/pilnmeness-maiga-vara-ar-menesi-pa-pieri/ .
© buildart.lv 2020.

2 Comments   »

  • Viktors says:

    Negribas būt banālam, bet kaut nu kādreiz mūsu valstvīri izlasītu Jūsu pieminēto grāmatu. Veiksmi darbos!

  • Ansis Liepa says:

    Paldies!
    Lai Jums sokas raženi un skaisti!

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti