Optimālās darba vietas noteikšana

Ikvienam iedomājoties par savu darba kabinetu, tā interjerā retais iedrošinās paredzēt arī vietu kamīnam. Tomēr ne vienmēr arī telpa ar kamīnu garantē darba vietas kvalitāti. Pievienojam plānu, kurā redzams, ka šo nelielo telpu šķērso ūdens ādere, tāpēc iespējamā darba vieta novietojama tikai nelielos telpas stūru fragmentos.

Āderu plāns Rundāles pilī, darba kabinetā ar kamīnu

Āderu plāns Rundāles pilī, darba kabinetā ar kamīnu

Rundāles pils restaurācijas zinātniskā atskaite, viens no diviem pils kamīniem, rasējumi

Rundāles pils restaurācijas zinātniskā atskaite, viens no diviem pils kamīniem, rasējumi

Rundāles pils restaurācijas zinātniskā atskaite, viens no diviem pils kamīniem

Rundāles pils restaurācijas zinātniskā atskaite, viens no diviem pils kamīniem

Arī šajā darba kabinetā esošā darba vieta bija uz vairāku āderu krustpunkta, tāpēc tās kvalitāte ir mīnus 6 (ja pieņem kvalitātes vērtējumu no +10 līdz -10), tādēļ piedāvājām optimālo darba vietu, kas šajā gadījumā sasniedz vērtējuma skalā atzīmi +8.

Pievienojam attēlu:

Āderes darba vietā, optimālais darba vietas novietojums

Āderes darba vietā, optimālais darba vietas novietojums

Aplūkotais darba kabinets atrodas ārpus Latvijas, tādēļ āderes noteiktas attālināti.

Zenta Mauriņa ir teikusi "pārlieku kultivētas rozes zaudē smaržu, pārlieku civilizēti cilvēki - dvēseli".

Atļaujoties šo teicienu nedaudz mainīt ieguvu sekojošo - "pārlieku kultivētas (izspodrinātas) mājas zaudē smaržu, pārlieku civilizētas mājas - dvēseli (mājas gariņu)".

 

lai smaržu pilns dārzs un smaidīgs mājas gariņš sagaida Jūs katru dienu!

"Patiesi gudrs cilvēks vienmēr ir jautrs" (Ļevs Tolstojs).

"Patiesi gudrs cilvēks vienmēr ir jautrs" (Ļevs Tolstojs).

 

 

 

 

Printed from: https://www.buildart.lv/optimalas-darba-vietas-noteiksana/ .
© buildart.lv 2020.

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti