Kultūras kanons Jūsu dzīves telpā

"Par visu mīļākas man vecās latvju mājas,

Kas, ābeļdārzos iegrimušas,

baltiem slēģiem zvana, -

Pie vārtiem mežs un līči

dziesmās trīcēt nenostājas,

Burb upītes un tāļu aiziet druvu līgošana.

Šeit laukos vecie ozoli vēl zaļo brīvi

Un mežābeles sapņo, rudzos iebridušas, -

Šeit kuplā daba valda cilvēku

un viņa dzīvi

Un dienas aizrit saldas rasas,

medus pielijušas.

Šeit Ūsiņš dravju kopj

un Jumis svētī druvu,

Un Māra pirtī mīt,

un Pērmkons dzenā Jodu,

Bet Jāņu vakarā dod tauta tāļu, tuvu

Ar ugunīm un dzismām

Līgo dievei godu."

"Kārlis Ieviņš"

Izcili arhitektūras pieminekļi ir iekļauti kultūras kanonā. Materiālās telpas nemateriālās vērtības ievietot kultūras kanonā šodienas ierēdņiem ir daudz par sarežģītu. Novērtēt arhitektūras stilus, diskutēt par vienas vai otras ēkas interjera stilistisko piederību ir samērā vienkārši un nepretenciozi, turpretim atzīt mūsu senču pieredzi būvniecībā šodienas ierēdņiem un arī daļai profesionāļu ir daudz sarežģītāk.

Āderu plāns senai ēkai

Āderu plāns senai ēkai

Šajā plānā ir iekodēta latviskā dzīvesziņa, kas nodrošināja veselību un labklājību dzimtai. Kā redzams, ūdens āderes ietvēra ēku, un gāja caur ieejām, savukārt uguns āderes ir iekodētas plānā ar logu un durvju vērtnēm, iekšējo nesošo starpsienu izvietojumu, tā plānojumā veidojas telpa, kad zem palodzes netiek paredzētas guļvietas, un pie loga novietojot darba galdu, sēžot pie tā sāniem vislabāk tiek izmantota dienas gaisma, un cilvēks neatrodas uz āderes.

Darba vieta āderēs

Darba vieta āderēs

Latvijas brīvvalsts laikā šajā kabinetā atradās rūpniecības kameras prezentācijas telpas, patreiz Rīgas būvvaldes pieminekļu inspekcijas darba kabineti. Šis ir piemērs ar letālām sekām, jo šī darba vieta radījusi saslimšanu ar leikēmiju A. Vainovskim, A. Cinim, līdzīga saslimšana G. Baumanim. Kaut ārēji vissaulainākais otrā stāva kabinets, bet tomēr visneveselīgākais.

Ēka amatu ielā

Ēka amatu ielā

Tajā pat laikā blakus kabinetā visu iepriekšminēto vadītāju laikā strādāja A. Holcmanis, neieņemot nekad šo vadības krēslu, ilgi un ražīgi (1920.-2009.) un viņu neskāra slimību likstas. Novērtējums ar vērtības skalu no +10 līdz -10, šī darba vieta uzrāda zem paredzētās skalas līmeņa -16.

Vai tiešām ir kāds vēl jāpārliecina par darbavietas (pavada 8 stundas diennaktī), vai guļvietas (guļ vidēji 8 stundas diennaktī), ietekmi uz veselību?

Lai Jums un Jūsu tuviniekiem veselība un dzīvesprieks, tiekoties piecām un vairāk paaudzēm vienlaicīgi!

Polaritātes tabula, āderu noteikšana darba vietās

Darba vietu veselīguma vērtējuma tabula

Pirms pāris gadiem kāds pircējs interesējās vai vērts pirkt šādu divstāvīgu ēku Rīgā. Nosakot āderes attālināti redzam, ka istaba Nr.2. kas atrodas āderu krustpunktā nav piemērota dzīvošanai. Ja cilvēks vienā stāvā šādā telpā izvieto darba kabinetu, bet otrā stāvā šai vietā guļamistabu - polaritātes rādījums rāda -13. zem standarta kritiskā līmeņa.

Āderes mājā

Āderes mājā

Ūdens āderu kaitīgums

Ūdens āderu kaitīgums

Kultūras kanonā neiekļauts veselīgas dzīves vietas izveides princips, saskaņā ar Latvisko dzīvesziņu:

Sena mājokļa āderu plāns un guļvietu, darbavietu izvietojums

Sena mājokļa āderu plāns un guļvietu, darbavietu izvietojums

Redzams, ka ēkā var atrast ļoti daudz guļvietas un darbavietas no āderēm brīvā vietā, ja ēka ir uzbūvēta saistībā ar āderu novietojumu. Āderes ir pa ēku ārsienām, zem logiem, gaiteņiem.

 

 

 

 

Printed from: https://www.buildart.lv/kulturas-kanons-jusu-dzives-telpa/ .
© buildart.lv 2020.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Par sabiedrību un piektklasniekiem | BUILDART

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti