Kā būs – tā arī būs.

Par to kāds sagaidāms nākamais gads jau šobrīd Jelgavas būvvaldē nedaudz bažīgs ir komunikāciju nodaļas vadītājs Dainis Petzāls (skat. rakstu).

Jaunā būvniecības sistēma - elektroniski
Jaunā būvniecības sistēma - elektroniski

Skaidrs ir viens – būvvaldes pagalmā vairs nedzirdēs piešu un pakavu skaņas ko rada seši mazi bundzenieki – arhitekts, mērnieks, BK inženieris, EL inženieris, UK inženieris un dažreiz arī inženieris – gāzētājs.

Turpmāk papīru viesulis rimsies, bet sāks griezties elektroniskais karuselis. Pa gaisu lidos elektroniski aicinājumi, cildinājumi un uzslavas.

Beigu beigās, tā pat kā iepriekš, namīpašnieks saņemot zemesgrāmatu maijā, jau novembrī dažs būs uzbūvējis ēku, bet cits vēl turpinās sazināties ar būvvaldi.

Pagājis pusgads pēc zemes dokumentu nokārtošanas un projekta saskaņošanas, pa šo laiku paspēja arī mazliet pabūvēt, laiks kļuva drēgnāks, var pamazām pāriet pie iekšdarbiem.
Pagājis pusgads pēc zemes dokumentu nokārtošanas un projekta saskaņošanas, pa šo laiku paspēja arī mazliet pabūvēt, laiks kļuva drēgnāks, var pamazām pāriet pie iekšdarbiem.

Mums daudzi jautā, vai pusgada laikā, vai līdz vasarai varētu pabeigt projektēšanu - mūsu ieteikums ir Jāņos svinēt spāru svētkus, ja sāk darbu šajā brīdī!

Lai ražīgs un daudzsološs 2020. gads visām LV būvvaldēm! Esiet gatavi saņemt no būvvaldes atzinības, goda un citus rakstus. (Vinnijs Pūks teic: – lai medains 0202 gads!).

Printed from: https://www.buildart.lv/ka-bus-ta-ari-bus/ .
© buildart.lv 2020.

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti