Jautājumi un atbildes

Šajā sadaļā publicēsim biežāk uzdotos jautājumus, jautājumu un atbilžu formā, par jebkuriem būvniecības un projektēšanas jautājumiem, mēģinot tos sakārtot tematiski. Ja Jums ir kādi jautājumi - laipni lūgti, ierakstiet jautājumus komentāru sadaļā!

 

PROJEKTĒŠANA

gatavais būvprojekts

gatavais būvprojekts

Kā notiek ēkas - mājas projektēšana?

Soli pa solim:

1) mājas iecere ir jāapsver domās, jāapspriež ar ģimeni u.c. mājā paredzamajiem iedzīvotājiem, varbūt jāuzzīmē aptuvena skice uz papīra, jāaplūko līdzīgas ēkas vai mājas kurām ir īpašības kuras vēlaties redzēt savā mājā. Jārēķinās ar gatavību mājas būvniecībai veltīt savu laiku un līdzekļus, māja nav uzceļama vienā dienā, un māja ir pietiekami svarīga lieta cilvēku dzīvē, lai lēmumi netiktu pieņemti pārsteidzīgi.

2) nākošais solis ir tikšanās ar arhitektu darbnīcā. Klātienē izspriedīsim svarīgākos mājas projektēšanas un arī būvniecības jautājumus, un izstrādāsim Jūsu mājas projekta skici - ēkas plānus, fasādes, novietnes plānu, ievērojot Jūsu vajadzības, zemes īpašuma situāciju utt.

3) kādu laiku - tās var būt dažas nedēļas, ir vērts veltīt mājas projekta apdomāšanai, apspriešanai ģimenes lokā, iespējams, radīsies vēl kādas idejas, pārdomas, vajadzības, izmaiņas - sazinoties elektroniski, tās ieviesīsim projektā, nosūtot izmainītās skices.

4) paralēli ar šiem darbiem - jāpasūta mērniekam izstrādāt zemes īpašuma topogrāfisko plānu, ja īpašums liels - nav jāuzmēra viss, pietiks ar teritoriju ap ēku.

5) topogrāfiskā plāna pilngatavība parasti ir apmēram 30 dienās, gatavo topogrāfisko plānu izmantojam lai izstrādātu ēkas novietnes plānu - ģenplānu, un tad arī var sagatavot "Būvprojektu minimālā sastāvā", iesniegšanai būvvaldē pirmo reizi. Pirms iesniegšanas būvvaldē, jāparaksta projekta eksemplāri un jāpievieno klāt būvniecības iesniegums (papildināts un parakstīts).

6) saņemot no būvvaldes akceptēto minimālā sastāva projektu, un būvvaldes izsniegto projektēšanas nosacījumu dokumentu - "Būvatļauju"*, var apdomāt vēl pēdējās veicamās izmaiņas projektā, ja tādas ir, un vienoties par pilnā tehniskā projekta izstrādi "Būvprojekts pilnā sastāvā". *"Būvatļauja" rakstīta pēdiņās, jo pretēji savam skaistajam un daudzsološajam nosaukumam - likumīgi uzsākt būvdarbus tomēr vēl neļauj - jāizpilda tajā minētie nosacījumi.

7) izstrādājam būvprojektu, visas tehniskā projekta sadaļas. Ar šo pasūtītāja radošā dalība projekta tapšanā ir beigusies - atliek vien gaidīt kad projekts būs gatavs (parasti tas ir ne ilgāk kā 60 dienas), un paralēli kārtot papildus būvvaldes pieprasītos dokumentus (tehniskos noteikumus u.c.) atbilstoši būvvaldes prasītajam "Būvatļaujā".

8) gatavais būvprojekts jāparaksta tā autoriem un pasūtītājam, un 3 eksemplāros jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai, kopā ar dokumentu "Būvatļauja".

9) būvvalde pēc projekta saskaņošanas izsniedz 2 eksemplārus (trešais glabājas būvvaldes arhīvā), viens eksemplārs - pasūtītājam, otrs - projektētājam, un "Būvatļaujas" dokumentu, kurš nu jau ir papildināts ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, atliek vien izpildīt pārējās prasības.

10) pasūtītājs izpilda pārējās būvvaldes prasības - parasti - jaunbūves civiltiesisko apdrošināšanau, atkritumu apsaimniekošanas līgumu u.c. un vienu būvprojekta eksemplāru kopā ar "Būvatļauju" un iesniegumu iesniedz būvvaldē, lai saņemtu atļauju uzsākt būvdarbus.

11) saņemot no būvvaldes projekta eksemplāru un "Būvatļaujas" dokumentu ar atzīmi "atļauja uzsākt būvniecību" var droši un likumīgi ķerties klāt būvdarbiem.

Piezīmes. Pēc projekta saskaņošanas būvatļaujas atļaušanu var izņemt līdz 1 (vai 2) gadu laikā (noskaidrojiet to sīkāk savā būvvaldē), ja nebūvēsiet jau rītdien, tad būvatļaujas saņemšanu var veikt arī vēlāk - pavasarī, vasarā, pēc pusgada - kad vien tas ir nepieciešams. Saņemto būvēšanas atļauju vajag pagarināt, ik pēc gada, vai diviem gadiem (atkarībā uz cik ilgu laiku tā izsniegta, bet izsniedz parasti saistībā ar civiltiesiskās apdrošināšanas termiņu - ja tas ir 2 gadi, tad būvatļauja arī derīga 2 gadus, pēctam jāpagarina) atbilstoši būvniecības norisei, līdz ēka ir pabeigta un nododama ekspluatācijā. Maksimālais termiņš būvniecībai ir 8 gadi.

Kas ir būvprojekts minimālā sastāvā?

- ēkas novietnes plāns (ģenplāns) uz topogrāfiskā plāna, ēkas plāni, fasādes, griezums, skaidrojošais apraksts u.c. lapas kas nepieciešamas projekta sējuma noformēšanai. Būvprojekts minimālā sastāvā, kopā ar būvniecības pieteikuma anketu (aizpildītu un projektētāja un īpašnieka parakstītu) jāiesniedz būvvaldē trijos eksemplāros, pēc saskaņošanas atpakaļ saņemot divus - vienu arhitektam, otru pasūtītājam, un reizē ar akceptēto būvprojektu min. sastāvā būvvalde izsniedz dokumentu - "Būvatļauja", kurā norādītas visas prasības ēkas pilnā projekta izstrādei, un citas prasības, kuras izpildot galugalā varēs nonākt līdz atļaujai uzsākt būvniecību.

Kas ir būvprojekts?

- būvprojekts ir visas ēkas projekta nepieciešamās sastāvdaļas - plāni, fasādes, griezumi, novietnes plāns, skaidrojošais apraksts, ugunsdroš. prasības u.c. papildus prasību raksti (darbu organizācijas projekta raksts, energoefektivitātes raksts utt), būvkonstrukciju risinājumi, komunikāciju (ūdensvads, elektrība, kanalizācija u.c. pieslēgumi) risinājumi. Būvprojekts arī sagatavojams 3 eksemplāros un iesniedzams būvvaldē, kopā ar būvvaldes izsniegto dokumentu "Būvatļauja". Pēc būvprojekta saskaņošanas - būvvalde izsniedz 2 eksemplārus (viens pasūtītājam, otrs arhitektam) un Būvatļaujā ieraksta atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi - atliek vien izpildīt tālākos nosacījumus - veikt būves civiltiesisko apdrošināšanu, uzrakstīt iesniegumu būvatļaujas saņemšanai, un saņemt ierakstu par atļauju uzsākt būvniecību. No šī brīža var oficiāli sākt būvdarbus.

MAZĒKAS

Pirtiņas projekts "Mareks" - neliela, ērta guļbūves pirtiņa

Pirtiņas projekts "Mareks" - neliela, ērta guļbūves pirtiņa

Skat. lapeņu un citu mazgabarīta ēku projektus

Vai mazēku drīkst būvēt bez projekta?

- šobrīd likumdošana paredz 1. grupas ēkas, tās ir saimniecības ēkas līdz 60 kvadrātmetru apbūves platībai (ēkas pirmā stāva vai pamatu platība nepārsniedz 60 kvadrātmetrus) (svarīgi, ka tikai lauku teritorijās), šīm ēkām saskaņošana būvvaldē ir vienkāršota un paātrināta - atbilde būvvaldei ir jāizsniedz 7 dienu laikā. Bet būvvaldes prasa, tā pat kā lielākām ēkām, arī šīm mazēkām - 1. grupas ēkām GP1 - ēkas novietnes - ģenplāna lapu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā plāna (ne vecāka par 2 gadiem) un noformēt ēkas projektu kā "būvprojekts minimālā sastāvā". Ēkas ģenplāns un projekta risinājumi ir jāparaksta sertificētam arhitektam. Arī mājlopu izmitināšanai tās nav paredzētas, līdz ar to nevar būt kūtis, bet var būt visdažādāko veidu šķūņi. Jo mazāka ēka - jo svarīgāka ir rūpīga projektēšana, katru ēkas kvadrātmetru plānojot un izmantojot ar visaugstāko lietderību.

Kādas ēkas vai būves drīkst celt vai novietot bez projekta/saskaņošanas?

- šobrīd ikviena būvvalde vēlas lai katra lieta, piederums, priekšmets būtu saskaņots, sevišķi pilsētās, kur svarīga var būt ne tikai fasāžu vai žoga krāsa, karogu masti, automašīnas nojumītes, lapenes, bet pat loga rāmju dalījums, tonis, materiāls, līdz pat durvju zvana pogai... Lauku teritorijās tik traki nav, dažādas bez pamatu siltumnīcas, komposta kastes var novietot bez saskaņošanas, un - klusi un mierīgi arī kādu celtnieku vagoniņu, tūristu dzīvojamo piekabi, pagaidu māju, šķūni vai pirtiņu. Svarīgi šīs ēkas* nenovietot pārāk tuvu kaimiņa robežai, vai citiem apgrūtinājumiem (komunikāciju aizsargjoslām uc.). *"ēkas - būves vai priekšmetus" - jo definīcija ir vairāk vai mazāk pielāgojama situācijai. Ja eksistē mucu pirtis, gadījumiem, kad lai nebūvētu ēku - atved un novieto jau gatavu pienācīga izmēra "mucu", tā pat arī var izgudrot saimniecībā ļoti noderīgas "kastes" - tas nav šķūnis, bet malkas kaste ar jumtu... utml. - jaunrade ir iespējama, veselā saprāta robežās, un gribētos ieteikt - arī draudzīgu kaimiņu savstarpējo attiecību uzturēšanas robežās.

Kādām ēkām projekts nav nepieciešams?

- nepieciešams ir visām, vienkāršākā vai sarežģītākā veidā un saskaņošanas procesā.

 

 

BŪVNIECĪBA

Kad var uzsākt būvniecību?

- oficiāli būvniecību drīkst uzsākt pēc tam, kad ir saskaņots pilnais tehniskais projekts (būvprojekts) un būvvalde ir būvatļaujas dokumentā ierakstījusi atzīmi par "projektēšanas nosacījumu u.c. nosacījumu izpildi" un ieraksta "nolemj atļaut uzsākt būvniecību". Agrāk tas tika dēvēts vienkārši par būvatļauju, patreiz, ar jauno būvniecības likumu - cilvēks saņem "būvatļauju", kas neļauj būvniecību uzsākt, jau pēc projekta skices (būvprojekta minimālā sastāva) akceptēšanas būvvaldē.
- pareizais process ir sākt ar tikšanos arhitekta darbnīcā, tiek izstrādāta projekta skice, tad dažas nedēļas vai ilgāk var apdomāties, skiču projektu vēl papildināt, palabot, un tad iesniegt būvvaldē sagatavotu būvprojektu minimālā sastāvā. Pēc tā akceptēšanas - izstrādāt pilno tehnisko projektu, un pēc tā akceptēšanas būvvaldē - ēkas īpašnieks - vai būvfirma veic būves civiltiesisko apdrošināšanu un saņem no būvvaldes atļauju uzsākt būvniecību.

Kā var legalizēt būvniecību - esošas, jau uzbūvētas ēkas?

- būtībā, process identisks jaunu ēku būvatļaujas iegūšanai - jāveic viss projektēšanas process, līdz būvēšanas atļaujas iegūšanai gala rezultātā. Pa ceļam, un pirms tam, labi, ja būvvaldes inspektors ir saprotošs un nevēlas lieki apgrūtināt ēkas īpašnieka dzīvi ar sodu uzlikšanu par nesaskaņotu būvniecību. Protams, bez sarežģījumiem visu var veikt, ja ēka nav tuvāk kaimiņa robežai, kā atļauts, vai nepārkāpj kādus citus ierobežojumus.

Cik ilgi drīkst/var būvēt māju?

- maksimālais termiņš ir 8 gadi, pēc tā tiek veikta īpatnēja procedūra (personiski ar to nav nācies saskarties) "Piespiedu nodošana ekspluatācijā", protams, ja pirms tam nav ēka jau pabeigta un nodota ekspluatācijā labprātīgi. Būvatļauju jāatceras pagarināt, atbilstoši tās termiņiem, gads vai ik pa diviem gadiem.

 

BŪVNIECĪBAS IEROBEŽOJUMI, BŪVLAIDES

 

Kā noskaidrot, vai konkrētajā zemes īpašumā drīkst būvēt māju?

- internetā ir atrodami katram Latvijas novadam detālplānojumi - tajos būs redzams, kāda ir paredzētā konkrētās teritorijas apbūve (piemēram mazstāvu dzīvojamā apbūve, vai rūpnieciskās apbūves zona uc). Ja tā ir lauksaimniecības zeme, tad bez papildus sarežģījumiem uz tās var būvēt "lauksaimniecībai nepieciešamās būves" - šķūņus, kūtis, saimniecības ēkas u.c. Lai būvētu dzīvojamo māju - zeme zem paredzētās mājas vietas jātransformē, līdzīgi arī teritorijās kas skaitās "meža zeme".  Precīzāk par šo visu gan iesakam pakonsultēties ar pašvaldības/būvvaldes ierēdni tiešā veidā.

Kāds ir attālums, cik tuvu ēku drīkst novietot pie kaimiņa robežas?

- ciematos un pilsētās bez papildus saskaņošanas ar kaimiņu ēkas sienas ar logiem var būt ne tuvāk kā 4m attālumā no gruntsgabalu robežas. Ārpus pilsētām - lauku teritorijās 10m attālumā no robežas. Ja ēku nepieciešams novietot tuvāk, tad jāsaskaņo ar kaimiņu un kaimiņa zemesgrāmatā jāiereģistrē apgrūtinājums, līdz ar to šis process ir garāks, un attaisnojas vien tad, ja grunts gabals ir neliels, un jātaupa katrs kvadrātmetrs - tad ir izdevīgi saimniecības ēkas, šķūņus abiem kaimiņiem novietot cieši kopā pie robežas, atdalot ēkas ar ugunsmūri.

- ēkas noēnojuma attālums. Dārza māju apbūves teritorijā - 1:1 - mājas augstākais punkts un tā atrašanās no zemes īpašumu robežas. Dzīvojamo māju apbūves teritorijā - piemērots tiek koeficients, attiecīgi ēka drīkst būt augstāka vai reizē atrasties tuvāk īpašuma robežai.

Vai drīkst būt divas vai vairāk dzīvojamās mājas uz viena zemes īpašuma?

- diemžēl šādus gadījumus likumdošana nepieļauj, otra ēka ir jādefinē par saimniecības ēku (pirti, klēti, garāžu, riju), vai tai jābūt savienotai (savienošana var būt cieša - ar sienu pie sienas, vai arī ar mazu stiklotu gaitenīti starp ēkām) ar otru (esošo) dzīvojamo māju.

- Ja vēlas sadalīt zemes īpašumu, lai oficiāli reģistrētu divas dzīvojamās mājas, tad jādarbojas ar Zemesgrāmatu, jāiegūst divi neatkarīgi īpašumi, un katrā jāprojektē ēka, ievērojot būvlaides no robežām, ja vēlaties - var ēkas novietot arī uz robežas, pa robežu starp ēkām uzbūvējot ugunsmūri.

Saimniecības ēkas novietojums - tuvāk ielai?

- būvvalžu prasība ir lai saimniecības ēkas attālums no ceļa ir kaut par dažiem centimetriem tālāks, kā dzīvojamās mājas attālums no ceļa. Līdz ar to, izpaliek iespēja ielas pusē, uzreiz pie vārtiņiem paredzēt garāžu, un dzīvojamo māju - dziļāk gruntsgabalā. Protams, dzīvojamās mājas dzīves kvalitāte būs labāka, ja tā būs tālāk no ceļa, precīzāk kā iekārtot ēkas, jāskata konkrētais zemes īpašums.

AIZSARGJOSLAS

Piezīmes. - lai tiktu skaidrībā, par aizsargjoslu attālumiem, nepieciešams noskaidrot katra objekta oficiālo definīciju - ja tas ir ceļš - tad kāds tas ir - valsts nozīmes, vai vietējas utt. Ja gāzes vads - tad arī tam ir dažādas nozīmes, sīkāk. skat. aizsargjoslu likumu.

Cik tuvu drīkst ēku novietot no ceļa robežas?

- pilsētās un ciemos parasti gar ceļiem ir pašvaldības noteiktas sarkanās līnijas, un attiecīgi paredzētajai ēkai ir jāatkāpjas no sarkanās līnijas minimums 6m attālumā, atsevišķos gadījumos - 3m, vai retāk, ir gadījumi kur iedibinātā - esošo visu kaimiņu ēku apbūve ir tuvāk sarkanajai līnijai vai uz tās, tad arī Jūsu iecerēto ēku var mēģināt novietot ceļam tuvāk, par šo jautājumu arī labāk precizēt sazinoties ar konkrēto būvvaldi un pašvaldību.

- ārpus pilsētām un ciemiem ir ceļu aizsargjoslas - 50m, u.c. platumos, skat. konkrēto teritoriju un konkrētā ceļa definīciju.

Cik tuvu drīkst novietot ēku pie upes?

- pilnīgi liegta apbūvei - neskarot laipas utml. būves ir 10m platā tauvas josla (dažādām ūdenskrātuvēm tā vēl var atšķirties, tādēļ skatat konkrētā Latvijas novada teritoriju). Tauvas joslai jābūt brīvai no žogiem, jābūt pieejamai makšķerniekiem u.c. ļaudīm. Dažādas aizsargjoslas ap upēm var būt arī 50m platumā - tuvāk nav atļauts novietot dzīvojamās un saimniecības ēkas. Aizsargjoslas var būt arī platākas, tādēļ jāskata konkrētā teritorija.

Cik tuvu ēku drīkst novietot pazemes gāzes vadam?

- gāzes vadi ir dažādas nozīmes, skat. aizsargjoslu likumu. var būt 1m un var būt arī 100m.

Cik tuvu drīkst būvēt elektrolīnijai?

- visbiežāk nākas saskarties ar diviem lielumiem - 3m pilsētās un ciemos, un 6m lauku teritorijās.

Cik tuvu drīkst novietot ēku pazemes elektrokabelim?

- 1m, bet iepriekš jānoskaidro šī kabeļa parametri(!) un jārīkojas saskaņā ar aizsargjoslu noteikumiem.

Vai ēku drīkst novietot uz lauksaimniecības zemes drenāžas?

- gadījumos, ja ēka jānovieto uz topogrāfiskajā plānā iezīmētām lauksaimniecības drenāžas caurulēm, tad likumīgais risinājums ir projektā paredzēt šo drenāžas cauruļu posmu rekonstrukciju - apvadīšanu ap pamatiem, izmantojot ne mazāka diametra caurules un saglabājot esošo kritumu, šādi nekaitējot esošās sistēmas funkcionēšanai. Dabā, nereti atsevišķus drenāžas atzarus, ja tie neskar kaimiņu īpašumu, var arī likvidēt, ņemot vērā, ka attiecīgi, šai teritorijā lietus ūdens var sākt krāties vairāk kā līdz šim.

Kā pareizi izbūvēt žogu? Kādi attālumi, atkāpes jāievēro būvējot žogu?

- starp kaimiņu grunts gabaliem žogs izbūvējams tieši pa gruntsgabalu robežu, gar ceļu - pilsētās un ciematos - ne tuvāk ceļam kā pa sarkano līniju, parasti - tieši pa sarkano līniju. Atsevišķos gadījumos - ja apkārtējo kaimiņu žogi jau izsenis ir tuvāk, kā sark. līn. tad šo jautājumu var pārskatīt viet. pašvaldībā un ļaut arī Jūsu žogu izbūvēt identiski kaimiņu žoga attālumam no ceļa.

 

Veiksmīgu laba risinājuma atrašanos ikvienā jautājumā!

Printed from: https://www.buildart.lv/jautajumi-un-atbildes/ .
© buildart.lv 2020.

51 Comments   »

  • Ansis Liepa says:

    Labdien!
    Varbūt viens no variantiem ir sākt būvniecības procesu Jums no jauna, noformējot to uz Jūsu vārda un ar jaunajiem zemes dokumentiem. Arī, ja ēka nav vēl pilnībā pabeigta, un ja plānojat to pārbūvēt, lai ēka atbilst Jūsu vajadzībām, tad nenāks par skādi izstrādāt ēkai pārbūves, vai jaunbūves projektu. Ar īpašuma tiesībām, šķiet, nevajadzētu rasties strīdiem, jo pārdevējs ir labprāt Jums pārdevis zemi ar visu kas uz tās, neiereģistrējot kādā savā privātā zemes grāmatā atsevišķi šo jaunbūvi. Katrā ziņā, bieži gadās situācijas, kad zemes īpašumā ir kāda agrāk būvēta ēka, vai jaunbūve, nereģistrēta vai daļēji reģistrēta. Jūsu ziņā ir ēku nojaukt, vai arī pārbūvēt, pabeigt būvniecību lai izmantotu to savām vajadzībām.
    Vēlot veiksmi, buildart.lv kolektīvs.

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti