Experiments

Piedāvātā sfēra ļauj katram noteikt viņa spējas rīkstniecībā (literatūrā raksta, ka par 15% katrs ar pacietīgu darbu var paaugstināt sākotnējās dotības) salīdzināšanai piedāvājam divu rīkstnieku noteiktās āderes vienai dzīvojamai ēkai.

Paša noteiktās ir veiktas attālināti, parādot ūdens āderes, uguns āderes un Hartmaņa tīklu, nav apskatīts Kurri tīkls un dažādi citi iespējamie lūzumi un anomālijas.

Otrs plāns, kuru izstrādājis cits rīkstnieks, dabā uz vietas rāda mazliet savādāku āderu plānu, tai pat laikā ir dažas vietas, kas sakrīt, kā viens no tiem minams uguns ādere, kas atrodas uz skursteņa. Praktiski pārsvarā rīkstniekiem bieži salīdzinošā kategorija ar kādu tie strādā ir 3. un tāpēc āderes parasti tiek noteiktas dabā uz vietas. Ja ir augstāks spēju novērtējums, šo informāciju var samērā precīzi iegūt arī no atsūtītā plāna, kā ir parādītas āderes šajā konkrētajā piemērā. Minētā ēka atrodas Kurzemes jūrmalā, kas ir samērā liels attālums lai dotos pārbaudīt āderes dabā bez īpaša pasūtinājuma.

Lai Jums veicas!

Āderu plāns mājai Pāvilostā

Āderu plāns mājai Pāvilostā

Āderu plāns mājai Pāvilostā

Āderu plāns mājai Pāvilostā

Printed from: https://www.buildart.lv/exsperiments/ .
© buildart.lv 2020.

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti