Attālinātā rīkstniecība

"Tas nevar būt tapēc, ka tas nevar būt" - teiks skeptiķis un mēs respektējam katra viedokli, vai tas ir līdzīgs mūsējam, vai pretējs.

Piemērs āderu noteikšanai attālināti, zemes īpašumam, kas atrodas pietiekami tālu no Valgundes - Maskavas tuvumā, kur līdzīgi, kā Pierīgā, veidojas privātmāju ciemati pilsētas iedzīvotājiem.

Sākotnēji īpašnieks atsūtīja zemes robežu plānu, kas parādīts aero fotogrāfijā, tam veicām āderu noteikšanu, tomēr lielākai precizitātei, saņemot topogrāfisko plānu, veicām ne tikai ūdens, bet arī uguns āderu noteikšanu.

Tālākais darbs ir āderu tīklojuma fiksēšana dabā (var veikt vietējais rīkstnieks), un saistībā ar dabā nospraustajiem mietiņiem, projektēt dzīvojamo māju, kā teikts reklāmas bukletā "Oāze Jūsu dzīvei".

lai veicas visiem iekārtojot dzīvesvietas no āderēm brīvā teritorijā!

Zemes plāns Piemaskavā, āderu noteikšana

Zemes plāns Piemaskavā, āderu noteikšana

Sākotnēji veiktais āderu pētijums pēc satelītattēla:

Āderu plāns, āderu noteikšana zemes īpašumam Piemaskavā

Āderu plāns, āderu noteikšana zemes īpašumam Piemaskavā

Āderu pētijums veikts uz topogrāfiskā plāna, zemes īpašumu paredzēts palielināt, piepērkot vēl 18 metru platu joslu, jo īpašnieks vēlas uzbūvēt dzīvojamo māju un viesu māju. Ar A un B atzīmētas labākās vietas dzīvojamai mājai, ar C - viesu mājai:

Āderu plāns zemes īpašumam Piemaskavā

Āderu plāns zemes īpašumam Piemaskavā

Zemes īpašumu piedāvājums:

Mēģinam uzrunāt ļaudis, kas nerunā latviešu valodā, pievienojam ieskatam mūsu sagatavoto video materiālu:

https://www.youtube.com/watch?v=lbPWqf4ftFE

Printed from: https://www.buildart.lv/attalinata-rikstnieciba/ .
© buildart.lv 2020.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Par sabiedrību un piektklasniekiem | BUILDART

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti