Atšķirīgais kopīgajā ES

Varis Bokalders un Marija Bloka savā grāmatā "Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata" vienu sadaļu velta ventilācijai (111.-143.lpp.). Raksturojot visas iespējamās ventilācijas sistēmas, gala rezultātā sniedz salīdzinājumu, par pielietotajām sistēmām katrā valstī, šajā tabulā:

Ventilācijas sistēmu salīdzinošā tabula ES valstu starpā

Ventilācijas sistēmu salīdzinošā tabula ES valstu starpā

Salīdzinot ventilācijas veidu un valstīs lietoto naudu, redzam tabulā, ka valstis ar savu saglabāto valūtu (Zviedrija, Dānija) pārsvarā izmanto sistēmas bez piespiedu ventilācijas, saglabājot savu neatkarību no iekārtu un rezerves daļu ražotājiem, turpretim valstīs kuru valūta ir eiro, izmanto piespiedu ventilāc. sistēmas, kuras kopumā mēs varam raksturot kā energo ietilpīgākas un ekspluatācijā dārgākas.

Vai Latvijā, kas kļuvusi par Eiro zemi ir jākļūst par dārgāko ventilācijas sistēmu zemi?

Vai tai ir vērts veidot ilgtspējīgas sistēmas, ar mazu energo patēriņu?

Kā domājat Jūs?

Grāmatas autoru ieteikumi labai ventilācijas sistēmas izveidei:

Ieteikumi labai ventilācijas sitēmas izveidei

Ieteikumi labai ventilācijas sitēmas izveidei

Printed from: https://www.buildart.lv/atskirigais-kopigaja-es/ .
© buildart.lv 2020.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Bokalders, Neiferts un tautas celtniecība | BUILDART

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti