Āderes Bauskas pilī

28. novembrī aprit 450 gadi kopš dibināta Kurzemes Hercogiste. Par godu šim notikumam Bauskas pilī notika konference. Gatavojoties šai konferencei veicu āderu noteikšanu attālināti ziemeļu korpusam, kurā savulaik bija pils galvenās saimnieku dzīves telpas. Ūdens āderu novietojums plānā parāda, ka arī 16. gadsimtā būvējot pils jauno daļu ieejas vestibilā atrodas vienīgais āderu krustpunkts, kas, domājams, ir ieplānots apzināti, jo vestibila daļa ir īslaicīgas uzturēšanās vieta, kurpretim pārējās telpās ir paredzēti ikdienas dzīves procesi. Ir pamats teikt, ka arī 16. gadsimtā ir mēģinājuši meklēt labākās dzīves telpas un sliktākās atstāt tām funkcijām, kur cilvēkiem nav jāuzturas ilgstoši.

Attēlos redzams plāns, ar ūdens un uguns āderēm, kā arī daži skati no konferences norises, jo patreiz apdzīvotākais ir restaurētais dienvidu korpuss, DA tornis un austrumu korpuss. Piedalījos šo korpusu projektu izstrādē un restaurācijas procesā, no 1990. līdz 2001. gadam. Darbu vadītājs Modris Dreimanis, pamatā šos 3 korpusus ar pusotra metra biezām sienām atjaunoja tēvs ar diviem dēliem - Freimaņu ģimene. Šodien pils interjera apdares atjaunošanā ir iesaistīti vairāki simti cilvēku, jo ir nepieciešams atjaunot vērtīgākos interjerus ar dekoratīvo renesanses apdari.

Gaišus Ziemassvētkus!

Valdis Liepa.

Bauskas pils āderu plāns

Bauskas pils āderu plāns

Bauskas pils balle 2012

Bauskas pils balle 2012

Bauskas pils balle 2012

Bauskas pils balle 2012

Bauskas pils balle 2012

Bauskas pils balle 2012

Bauskas pils balle 2012

Bauskas pils balle 2012

 

Papildinājums 2014. 6. oktobrī:

 

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Bauskas pils interjera restaurācija

Printed from: https://www.buildart.lv/aderes-bauskas-pili/ .
© buildart.lv 2020.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Sensenos laikos (Ziemassvētku nostāsts) | BUILDART
  2. Kaislīgie vai kauslīgie (visu izšķir viens patskanis) | BUILDART

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti