Abats Mermē un rīkstniecība šodien

Apgāds Jumava 2011. gadā ir izdevis tulkotu Ričarda Vebstera grāmatu "Rīkstniecība iesācējiem" ar aprakstiem par dažādām rīkstniecības metodēm. Par vienu no tām - rīkstniecības metode darbā ar karti - nocitējam grāmatā rakstīto:

Rīkstniecība iesācējiem

Rīkstniecība iesācējiem

Rīkstniecība iesācējiem

Rīkstniecība iesācējiem

Rīkstniecība iesācējiem

Rīkstniecība iesācējiem

Rīkstniecība iesācējiem

Rīkstniecība iesācējiem

Tā pat kā abats Mermē ieteica 27m dziļumā ūdeni Kolumbijā, Latvijā raksturīgs ūdens slānis dziļurbumiem atrodas starp 20-26 metriem no zemes virsmas, neatkarīgi kādā Latvijas ģeogrāfiskajā teritorijā atrodamies, kādā augstumā virs jūras līmeņa.

Piemēram, šīs mājas saimnieki ūdeni ieguvuši 25m dziļumā, iegūstot ļoti kvalitativu dzeramo ūdeni, turpretim kaimiņiem kam urbums ir 50m dziļumā ir ar ļoti sliktu lietošanas kvalitāti.

Mūsu pētījumu paraugs par gruntsgabalu Pierīgā, kur āderes noteiktas attālināti, varat aplūkot šeit, kur ir četri līdzvērtīgi mājas būvniecības laukumi:

Āderu plāns zemes īpašumam

Āderu plāns zemes īpašumam

Piemēram, vēl eksperiments ar topošu savu dīķi, kur patreiz āderes noteicu uz aerofoto āderu plāna, sekojoši tiks izstrādāts topogrāfiskais plāns un āderes precizētas dabā. Strādājot uz foto plāna dīķa kontūra redzama sekojošā attēlā:

 

Piebalga, āderu noteikšana dīķa rakšanai

Piebalga, āderu noteikšana dīķa rakšanai

Lai gan šī zemes virsma ir aptuveni 220m virs jūras līmeņa, ūdens ādere nosakot to ar svārstu attālināti, rāda, ka ūdens āderes dziļums ir no 2,5 līdz 4,5m dziļumam, tātad rokot dīķi, vēlamais dziļums būtu 4m. Kā veiksies, rādīsim tālākajos mūsu rakstos, saistībā ar dīķa izveidi.

Lai noteiktu dzīvokļa vai darba vietas āderu plānu - Jūsu atsūtīto inventarizācijas plānu palielinam 2x strādājot mērogā 1:250, viens milimetrs plānā atbilst 5cm dabā, līdz ar to pat Hartmaņa tīklojumam, kas pārsvarā ir 5-10cm platas joslas, varam iegūt samērā lielu precizitāti.

Piemērs par darba vietas optimālu izvietojumu esošajā un optimālajā vietā, no mīnus 6 kvaltiātes līdz plus 8.

Nākošajā attēlā redzams guļvietas plāns, iekārtots diezgan sarežģītā āderu situācijā, iegūstot ļoti labu rezultātu +9:

Veiksmīga guļvietas novietošana āderu tīklā

Veiksmīga guļvietas novietošana āderu tīklā

 

 

 

 

Printed from: https://www.buildart.lv/abats-merme-un-rikstnieciba-sodien/ .
© buildart.lv 2020.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Nekas nav pilnīgi labs vai slikts | BUILDART
  2. Buildart lasītājiem Pasaules plašumos | BUILDART
  3. Par sabiedrību un piektklasniekiem | BUILDART

RSS feed for comments on this post

Leave a Reply

 
buildart.lv māju projekti