November, 2018 | BUILDART
Viesunama projekts "Kristīne", 260m2 ( November 28, 2018 - 0 komentārs/-i )
Automehāniķa darbnīcas projekts "Vaivars", 190m2 ( November 27, 2018 - 0 komentārs/-i )
Mednieku namiņa projekts, 55m2 ( November 23, 2018 - 2 komentārs/-i )
Diskusija par un ap āderēm Annas koku skolā 13. decembrī no 9:30 ( November 23, 2018 - 0 komentārs/-i )
Mājas projekts "Lauma", 120m2 ( November 22, 2018 - 0 komentārs/-i )
Āderu pētījums rudens novakarēs ( November 13, 2018 - 0 komentārs/-i )
Viedā māja ( November 7, 2018 - 0 komentārs/-i )
 
buildart.lv māju projekti