Vectēvs

Mans vectēvs piedalījās Ziemassvētku kaujās un laimīgi izdzīvoja, atgriezdamies izveidoja savu saimniecību, kā jaunākais trīs brāļu ģimenē „Galadumpji”. Vecākajam dēlam Pēterim – „Dumpji”, vidējam dēlam Jēkabam – „Vidusdumpji”. Mēs šodien dzīvodami dzimtas īpašumā rudenī našķojamies ar vectēva stādītā ābeļdārza gardumiem. Un aizdedzot sveču liesmiņas pie Rīgas pils mūriem varam tikai pieminēt tos, kuri neatgriezās no … Continue reading Vectēvs